Søren Peder Sørensen, Journalist


Foredrag

AKTUELT:

Tirsdag 6. februar 2024 19.30: Vindinge Kulturcenter, Stærkendevej 21, 4000 Roskilde. Arrangør Vor Frue-Vindinge Menighedsråd: Mennesket bag fjendens uniform. Læs mere

27. februar 2024 kl. 14: Erindringscaféen, Tarm Bibliotek: Hvad de gamle fortalte. Læs mere

4. marts 2024 kl. 9.30: Videbæk Kirkehus: Mennesket bag fjendens uniform

Den forladte kulmineby i Grønland
QULLISSAT, der var en af Grønlands største og mest moderne byer, blev i 1972 forvandlet til en spøgelsesby. Venner, naboer og familier blev spredt ud over 2000 kilometer, en afstand som fra København til Istanbul.
Foredragsholderen, der har skrevet bogen ”Byen der ikke vil dø”,  har over flere somre opholdt sig i den nedlagte kulmineby for at interviewe de fraflyttede, der sommer efter sommer vender tilbage for at gense deres tabte paradis. Det er en bevægende og dramatisk historie, en historie om stolthed, kærlighed og sammenhold, men også om de lidelser, som mennesker påføres, når de tvinges til at forlade den hjemstavn, som de har kær.
Foredraget belyser et mørkt kapitel i det dansk/grønlandske forhold, om Danmark som kolonimagt og rejser spørgsmålet: Kunne det være sket i dag?
Foredraget er ledsaget af historiske og nutidige billeder af byen, som den ligger hen i dag.
Bogens hjemmeside
Fremtiden må vi stole på
”Fremtiden må vi stole på” er foredragsholderens (f. 1955) personlige erindring om den kolde krig, påvirket af faderens frygt og moderens håb.  Det er et ærligt og gribende tidsbillede fra 1960’erne set fra Kyvling, en vestjysk flække, der lå fjernt fra verdens konfliktområder, men alligevel så tæt på, at de nåede helt ind i soveværelset. Foredraget taler ind i vor tid med en opblussen af frygt for en ny kold krig og en tredje verdenskrig. Men vi har pligt til at håbe, frygten må aldrig få det sidste ord.Røde Børge – en dansk skolelærers skæbne i efterkrigstidens Grønland
Børge Poulsen var blandt de første lærere, der efter Anden Verdenskrig blev sendt til Grønland for at undervise børn i dansk. Han var en ildsjæl og dygtig lærer, der hurtigt vandt børnenes og forældrenes tillid.
Han var rystet over de sociale forhold, som de grønlandske familier levede under, og reagerede med en skarp kritik af den danske kolonimagts håndtering af forhold. Han tog initiativ til at danne en arbejdersammenslutning blandt kulminearbejderne i Qullissat, den første fagforening i Grønland.  Men prisen var høj. For Børge Poulsen endte det med bortvisning, arbejdsløshed og et forbud mod at vende tilbage til Grønland.
Foredraget giver et enestående indblik i forholdene i Grønland i efterkrigstiden med fokus på en idealist, der satte kampen for ligestilling mellem grønlændere og danskere højere end personlige hensyn, og som dernæst blev sortstemplet af myndighederne. Det rejser aktuelle spørgsmål om forholdet mellem Grønland og Danmark som tidligere kolonimagt. Foredragsholderen tager udgangspunkt i sin aktuelle bog ”Røde Børge – En dansk skolelærers skæbne i efterkrigstidens Grønland”.
heyde10webMennesket bag fjendens uniform
Hen mod slutningen af Anden Verdenskrig strandede tusinder af tvangsudskrevne ungarske soldater og deres familier i Danmark, hvor de skulle gøre tjeneste som Hitlers hjælpetropper under den tyske besættelse. De var nødstedte, fortvivlede og bange mennesker. Et lyspunkt midt i krigens mørke var de kontakter og venskaber, der opstod mellem danskerne og ungarerne i de mange sogne, hvor de opholdt sig. Det tændte et håb for ungarerne, da de vendte hjem til et kommunistisk diktatur og til mange års undertrykkelse.
Hør baggrunden for, at der ved Lønborg Kirke i Vestjylland næsten 80 år senere er rejst en mindesten, hvor ungarerne siger tak til sognet for, at ”det modtog og så mennesket bag fjendens uniform”. Foredraget er en stærk påmindelse om, at i krig er alt ikke sort eller hvidt. En fjende kan blive din ven. Vi møder Gud i vores medmenneske, og derfor skal vi elske vores næste.
Foredragsholderen har i årevis forsket i historien i danske og ungarske arkiver,  har skrevet flere bøger om emnet, hvoraf én er oversat til tysk og ungarsk. Har modtaget den ungarske stats fortjenstmedalje i guld for sin forskning af den ukendte historie om de ungarske soldater i Danmark under Anden Verdenskrig.

 
Copyright © 2024 SPS Freelance. Designed by Troels Siggaard